2014-08-27
Węgiel - horyzont 2050

Przy okazji publikacji projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało również projekt wniosków z analiz prognostycznych sporządzonych na jej potrzeby. Powyższy materiał, ujawniając wizję Ministerstwa dotyczącą sektora energetycznego, pozwala przyjrzeć się zagadnieniu naszego przyszłego miksu energetycznego i budzącej liczne kontrowersje roli węgla w energetycznej przyszłości Polski.

Współautorem tego wpisu jest Łukasz Jankowski

Zapotrzebowanie w zakresie energii pierwotnej i energii elektrycznej to sprawa podstawowa przy ustalaniu polityki energetycznej. W wynikach analiz prognostycznych na pierwszym miejscu znalazł się wniosek, zgodnie z którym w horyzoncie 2050 r. w gospodarce narodowej będzie następował wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną i energię elektryczną.

Powyższe jest zgodne z założeniami Komisji Europejskiej(KE), która przewiduje wzrost zapotrzebowania na energię do 2050 r. Wskazać należy, że wbrew temu wnioskowi pozostaje przywołana na wstępie projektu wniosków z analiz prognostycznych Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku autorstwa Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE SA) Zgodnie z powyższym opracowaniem prognoza dotycząca wielkości i struktury krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną (Mtoe) przewiduje ogólny spadek zapotrzebowania, co obrazuje poniższa tabela, pochodząca z przedmiotowego opracowania:

Prognoza wielkości i struktury krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną (Mtoe, źródło: bip.mg.gov.pl, Polityka energetyczna Polski do 2050 r., Projekt  Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, wersja 0.1; data pobrania:26.08.2014):


Ceny uprawnień do emisji
Zaostrzająca się polityka klimatyczna i wysokość cen uprawnień do emisji CO2 podniosą koszty inwestycji w tradycyjne źródła węglowe i zadecydują o konkurencyjności tych źródeł. Zgodnie z prognozą KAPE SA ceny uprawnień mają znacznie wzrosnąć w perspektywie 2050 r. osiągając poziom ok. 45 EUR za tonę wyemitowanego CO2. Według wskazań KAPE SA cena uprawnień będzie rosła do 12,5 EUR za tonę w 2020 r., a następnie 25 EUR w 2030 r. i 35 EUR w 2040 r. Z racji proporcjonalnie szybkiego wzrostu cen uprawnień do emisji, niewątpliwie otoczenie ekonomiczne dla inwestycji w źródła węglowe będzie nieprzyjazne.

W powyższym zakresie wskazać należy, że prognoza jest - co do zasady - zgodna z założeniami KE, która również zakłada znaczny wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 do  2050 r., które mają stanowić główny impuls do inwestycji w technologie niskoemisyjne takie jak odnawialne źródła energii(„OZE”) energetyka jądrowa czy CCS.

Niewątpliwie, jeżeli takie prognozy się sprawdzą, parametr w postaci ceny uprawnień stanie się – jeszcze bardziej niż w chwili obecnej –doniosłym czynnikiem wpływającym na koszty inwestycji, konkurencyjność źródeł energii elektrycznej, co w perspektywie integracji sektorów energetycznych członków UE będzie miało istotny wpływ na przemysł i konkurencyjność gospodarki kontynentu.


Czarne złoto
Projekt wniosków z analiz prognostycznych sporządzonych na potrzeby projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku wskazuje, że węgiel pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, choć jego rola się zmniejszy.

Jak wskazano, obecny trend spadkowy wydobycia węgla kamiennego w perspektywie 2050 r. utrzyma się. Dzisiejszy udział tego surowca, wynoszący ponad 40%, zgodnie z większością prognoz ma spaść poniżej 30% w 2050 r. Przewidywany spadek zapotrzebowania na węgiel jest wynikiem założenia, co do wyczerpywania się eksploatowanych złóż oraz spadku rentowności produkcji energii elektrycznej, w związku z cenami uprawnień do emisji.

Powyższe obrazuje poniższa tabela zaczerpnięta z przedmiotowego opracowania: Prognoza produkcji energii elektrycznej wg paliwa (TWh, źródło: bip.mg.gov.pl, Polityka energetyczna Polski do 2050 r., Projekt  Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, wersja 0.1; data pobrania:26.08.2014):


Wymiana źródeł wytwórczych
Jak wskazano w przedmiotowym projekcie wniosków z analiz prognostycznych, głównym producentem energii elektrycznej w całym badanym okresie będą elektrownie opalane węglem kamiennym. Jednocześnie, wskazać należy, że węglowe moce wytwórcze w Polsce są przestarzałe, a w najbliższych latach część z nich ma zostać wyłączona.

Potrzeba zaspokojenia popytu na energię elektryczną, który będzie wzrastał, spowoduje konieczność podjęcia inwestycji w nowe moce węglowe już w najbliższej dekadzie. Jednocześnie, jak wskazują eksperci z branży, otwieranie i eksploatacja nowych złóż węgla, będzie ekonomicznie nieuzasadniona, zwłaszcza w kontekście wzrostu ceny uprawnień do emisji CO2, co może również utrudnić realizację inwestycji w nowe moce wytwórcze. Jednocześnie, mogą dojść do głosu czynniki dziś prawie nieuwzględniane, jak np. społeczne przyzwolenie dla eksploatacji nowych złóż. Bogate złoża zarówno węgla brunatnego, jak i kamiennego, rozlokowane na terytorium kraju będą wymagały dla ewentualnego uruchomienia poniesienia znacznego kosztu społecznego oraz istotnej ingerencji w środowisko naturalne. 


Przyszłość węgla
Chociaż prognozuje się, że rola węgla w perspektywie 2050 r. ma ulec znacznemu osłabieniu, to jednak surowiec ten ma pozostać dla Polski surowcem strategicznym. Oznacza to, że już dziś powinna toczyć się o niego walka. Niewątpliwie, aktywne działania restrukturyzacyjne w sektorze są konieczne, gdyż pomimo zapewnień o dostępności węgla w oparciu o złoża rodzime, ciężko zrozumieć jak można doprowadzić do sytuacji, w której bardziej opłaca się importować węgiel z odległej o 15 tys. km. Australii, niż kupować go w polskich kopalniach. Pozostaje nadzieja, że węgiel sprowadzony w tym roku z Australii, to produkt szczególnego rodzaju, niedostępny dla naszych kopalni.

Za uprawnione należy uznać stwierdzenie, że ewentualną spowodowaną przez węgiel lukę w miksie mają zająć w przyszłości OZE oraz energetyka jądrowa. Jednakże, chociaż PGE, Tauron, Enea i KGHM oraz piąty inwestor wsparte przez rządowy program rozwoju energetyki jądrowej mają zapewnić brakujące ilości energii elektrycznej, której generacja ma nastąpić już w roku 2025 – 2030 roku, należy uznać to za zadanie arcytrudne. Energetyki jądrowa w bilansie paliw pierwotnych ma kształtować się na poziomie ok. 15%, co oznacza dwie elektrownie o łącznej mocy 6000 MW. Dla porównania moc brunatnego Bełchatowa to 5300 MW.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję