2015-02-06
Próba czarnego złota – czyli o projektach rozporządzeń dotyczących jakości paliw stałych

Czy pojawienie się w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektów trzech rozporządzeń Ministra Gospodarki dotyczących paliw stałych oznacza, że jesteśmy świadkami przełomowych zmian dotyczących obrotu węglem kamiennym? Projekty rozporządzeń stanowią wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Współautorem wpisu jest Łukasz Jankowski

 

14 dni– tyle czasu od dnia ogłoszenia stosownego rozporządzenia będą mieć przedsiębiorcy obracający paliwami stałymi na wdrożenie nowych reguł gry dotyczących;
1. wymagań jakościowych dla paliw stałych
2. metod badania jakości paliw stałych
3. sposobu pobierania próbek paliw stałych.


Wyjątkowo krótki okres próżnowania rozporządzeń w kontekście zmian dużego formatu projektodawca usprawiedliwia między innymi koniecznością ochrony interesów odbiorców indywidualnych oraz kluczowym znaczeniem wprowadzanych aktów dla uregulowania obrotu paliwami stałymi w Polsce.

Wymagania jakościowe dla paliw stałych

W obecnym stanie prawnym nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych - węgla kamiennego i jego pochodnych. W uzasadnieniu do rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych projektodawca wskazuje, że polskie górnictwo węgla kamiennego stanowi naturalny element strategii energetycznej kraju, dlatego też wymaga ochrony prawnej w formie kontroli i monitoringu jakości paliw. W odniesieniu do kategorii sortymentowych (norma PN-82/G-97001) oraz typów węgla (PN-82/G-97001) projekt różnicuje wymagania jakościowe odpowiednio dla:
1. węgla kamiennego, brykietów, peletów zawierających co najmniej 90% węgla kamiennego, mułów i flotokoncentratów o uziarnieniu:
- 63 – 200 mm: kęsy, kostka, kostka I, kostka II,
- 25 – 80 mm: orzech, orzech I, orzech II,
- 5 – 31,5 mm: groszek, groszek I, groszek II,
- 5 – 31,5 mm: ekogroszek,
- 0 – 31,5 mm: ekomiał,
- 0 – 31,5 mm: klasa A,
- 0 – 31,5 mm: klasa B,
- 0 – 1mm: klasa A,
- 0 – 1mm: klasa B,
- 0 – 300mm- niesort
- antracyt
- 0 – 31,5mm- węgiel koksowy
2. paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450 stopni Celsjusza o uziarnieniu powyżej 40 mm.

Podział paliw stałych na grupy w oparciu o sortyment ma wyeliminować z obrotu paliwa stałe niesortowane, co do których trudno jest określić jakość z uwagi na niejednorodność sortymentów. Projektodawca dopuszcza do obrotu jedynie niesort o niejednorodnej granulacji 0-300 mm o bardzo niskim poziomie zawartości siarki max O,2 % oraz znikomej zawartości nadziarna max 2%, co znacznie ograniczy przywóz niesortowanego paliwa zza granicy.

Metody badania jakości oraz sposoby pobierania próbek paliw stałych

Aktualnie nie obowiązują żadne regulacje prawne, które określałyby;
metody badania jakości paliw stałych oraz
zasady pobierania próbek paliw stałych.

Projekty przedmiotowych rozporządzeń oraz przedstawione w nich rozwiązania techniczne powinny przede wszystkim interesować laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, gdyż to one będą odpowiedzialne za badanie jakości paliw w  oparciu o nowe metody i procedury. Przedsiębiorstwa obracające paliwami stałymi powinny zachować czujność zwłaszcza w początkowym okresie zmian, aby zlecać badania kontroli jakości paliwa jedynie laboratoriom posiadającym akredytację PCA, dodatkowo z  wyraźnym wskazaniem w zleceniu obowiązku przeprowadzenia badania zgodnie z  nowymi zasadami.

Przedstawione rozwiązania stanowią istotną zmianę zasad dotyczących handlu paliwami stałymi. Zważywszy na omawianą w ostatnim wpisie ustawę o systemie monitorowania i kontroli paliw oraz zaproponowane projekty aktów wykonawczych można postawić tezę, że podejmowane przez ustawodawcę działania zmierzające do uprzywilejowania polskiego węgla oraz ograniczenia importu nabierają skuteczności.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję