2015-12-23
Ustawa o OZE – zamieszania z systemem wsparcia ciąg dalszy

Inwestorzy działający w branży OZE przeżywają ciężkie chwile. Dla zaawansowanych inwestycji ostatnie kilka miesięcy było czasem podejmowania strategicznych decyzji. Pierwotnie inwestorzy OZE chcący zdążyć z realizacją swoich przedsięwzięć przed końcem roku celem skorzystania z mechanizmu świadectw pochodzenia musieli radzić sobie z presją zbliżającego się 31 grudnia. Najmniejsi wytwórcy, w tym prosumenci, czekali na wejście nowego mechanizmu wsparcia w życie. W chwili obecnej, w związku z przeprocedowaną w zawrotnym tempie ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 134), role tych inwestorów odwróciły się.

Współautorem tekstu jest Łukasz Jankowski

Słowem wstępu

Wejście w życie Rozdziału 4 ustawy o OZE, pierwotnie planowane na dzień 1 stycznia 2016 r., zmusiło inwestorów zainteresowanych skorzystaniem z mechanizmu zielonych certyfikatów, do intensyfikacji prac. Podjęcie tych działań w kontekście obowiązujących uregulowań ustawy o OZE uwidoczniło pewne trudności w zakresie praktycznego zastosowania przyjętych przepisów. Jednocześnie, mali inwestorzy planujący uruchomienie mikroinstalacji, w tym prosumenci, liczący na zmianę modelu wsparcia dla planowanej działalności przygotowywali się na wejście nowego systemu wsparcia w życie opierając o ten fakt model biznesowy swoich przedsięwzięć.

Energetyka wiatrowa

Z uwagi na ogłoszone ceny referencyjne (przyp. dla farm wiatrowych o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh) powszechnie uznane przez przedstawicieli branży za zbyt niskie, wskazywano ryzyko underbiddingu. Problematyczna jest również realna gotowość na przeprowadzenie pierwszej aukcji w ramach nowego systemu. Inwestorzy wiatrowi mający możliwość ukończenia inwestycji, która zostałaby objęta dotychczasowym systemem podjęli wyzwanie walki z czasem. Pozostali, licząc na wsparcie operacyjne szykowali się na pierwszą aukcję.

Przyjęta ustawa o zmianie ustawy o OZE niewątpliwie inwestorom chcącym skorzystać z mechanizmu świadectw pochodzenia, niezależnie od ich wartości, przychodzi z pomocą. Opóźnienie wejścia w życie Rozdziału 4 zmieniającego system wsparcia da możliwość ukończenia inwestycji i doprowadzenia do realizacji postulatu wskazanego w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o OZE, tj. wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE.

Wskazać należy, że w praktyce pojawiały się wątpliwości, czy wprowadzenie energii do sieci po raz pierwszy w ramach rozruchu technologicznego będzie uprawniało do skorzystania z mechanizmu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia. Naszym zdaniem, za wytworzenie energii w OZE po raz pierwszy uznać należy wskazany w art. 42 ust. 5 ustawy o OZE  rozruch technologiczny, podczas którego Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej. Energia wytworzona w źródle w okresie rozruchu technologicznego jest bowiem energią trafiającą do sieci. Energia ta, jako wprowadzona do sieci po raz pierwszy powinna zabezpieczyć możliwość skorzystania z mechanizmu w postaci świadectw pochodzenia stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o OZE. Wynika to z literalnego brzmienia wskazanego przepisu, zgodnie z którym wytwórcy energii elektrycznej z OZE […], wytworzonej w mikroinstalacji albo instalacji OZE innej niż mikroinstalacja, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 – przysługuje świadectwo pochodzenia tej energii […]. Literalne rozumienie wyrażenia „wytworzonej po raz pierwszy” w połączeniu z obowiązkami Sprzedawcy zobowiązanego w zakresie zakupu tej energii, zdaje się statuować i jednoznacznie przesądzać kwestię możliwości kwalifikacji wytwórcy do systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia.

W przypadku inwestorów liczących na pierwszą aukcję możliwie szybko, przesunięcie wejścia w życie Rozdziału 4 ustawy o OZE na dzień 1 lipca 2016 r. oznacza zamrożenie realizacji przedsięwzięcia do momentu odroczonego przeprowadzenia pierwszej aukcji. Na marginesie warto wskazać, że z uwagi na brak realnego przygotowania do przeprowadzenia aukcji (platforma aukcyjna, regulamin aukcji), przeprowadzenie pierwszej aukcji wcześniej niż w ostatnim kwartale 2016 r. od dłuższego czasu wydawało się mało realne.

Mali wytwórcy – mikroinstalacje

Rozdział 4 ustawy o OZE miał zapewnić wytwórcom energii w mikroinstalacjach OZE wsparcie operacyjne w postaci taryfy gwarantowanej (art. 41 ust. 10 i 15 ustawy o OZE). Opóźnienie wejścia w życie Rozdziału 4 ustawy o OZE uniemożliwiłoby skorzystanie z tego mechanizmu po dniu 1 stycznia 2016 r., co w kontekście 7 miesięcznego okresu od wejścia w życie ustawy o OZE do momentu wejścia w życie Rozdziału 4 ustawy o OZE, niewątpliwie stanowi, co najmniej „nieładną” zmianę reguł gry, które warto przypomnieć, od początku nie zyskały znacznego poklasku.

Zwięźle o powyższym

Przyjęta ustawa o zmianie Ustawy o OZE może dać szansę inwestorom realizującym przedsięwzięcia w sektorze OZE na dokończenie działań mających umożliwić skorzystanie z mechanizmu zielonych certyfikatów. Pierwsza wersja projektu ustawy zmieniającej, skupiając się na odroczeniu wejścia w życie Rozdziału 4 Ustawy o OZE nie wzięła pod uwagę sytuacji mniejszych inwestorów planujących uruchomienie mikroinstalacji OZE po dniu 1 stycznia 2016 r. Biorąc pod uwagę kilkuletni proces modelowania mechanizmu wsparcia, wydłużający się proces legislacyjny w zakresie jego uchwalenia, a w chwili obecnej odroczenie jego wprowadzenia w życie, można mieć jedynie nadzieję, że po wejściu w życie Rozdziału 4 Ustawy o OZE w dniu 1 lipca 2016 r., do końca 2016 r. uda się ostatecznie przeprowadzić pierwszą aukcję w ramach nowego systemu wsparcia.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję