2016-06-09
Zmiana systemu wsparcia dla prosumentów

Projekt nowelizacji o.z.e., który wpłynął do Sejmu 5 maja 2016 r. wprowadza definicję prosumenta, a także zasadnicze zmiany dotyczące wytwarzania energii w mikroinstalacjach OZE. Projekt zakłada odejście od systemu wsparcia w postaci stałych taryf gwarantowanych i zastępuje go mechanizmem rozliczania nadwyżek energii.

Projekt nowelizacji o.z.e. wprowadza definicję prosumenta, zgodnie z którą, przez prosumenta należy rozumieć:

  1. odbiorcę końcowego niewykonującego lub wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o s.d.g.,
  2. z wyłączeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  3. wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
  4. w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Ponadto dnia 31 maja 2016 r. w ramach posiedzenia Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa (dalej „Komisja”) przyjęto, że odbiorca końcowy może dokonywać zakupu energii wyłącznie na podstawie umowy kompleksowej.

Z powyższego wynika, że prosumentem może być co prawda odbiorca końcowy wykonujący działalność gospodarczą, jednakże wytworzona przez niego energia może być zużywana wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W innym przypadku traci on status prosumenta i nie może korzystać z systemu wsparcia opartego na mechanizmie rozliczania energii.

W związku z powyższym, prosumentem nie będzie odbiorca, który przykładowo prowadzi działalność gospodarczą w swoim domu, jeśli wytworzoną przez siebie energię przeznaczy na potrzeby tego przedsiębiorstwa.

Skutkiem przyjęcia takiego rozwiązania jest ograniczenie możliwości skorzystania przez szeroką grupę odbiorców końcowych, wytwarzających energię w mikroinstalacji OZE, z mechanizmu rozliczania energii dedykowanego wyłącznie dla prosumenta.

System rozliczania energii

Projekt wprowadza również nowy system bilansowania energii, polegający na wdrożeniu mechanizmu rozliczania ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym wskazanym w ustawie. Na posiedzeniu Komisji przyjęto, że niezależnie od rodzaju mikroinstalacji rozliczenie nastąpi w stosunku 1 do 0,7.

Rozliczenie ilości energii będzie dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej prosument nie będzie uiszczał opłat za usługę dystrybucji. Opłaty za usługę dystrybucji, których wysokość będzie zależna od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta będą uiszczane przez sprzedawcę na rzecz operatora, do sieci którego będzie przyłączona mikroinstalacja. Prosument będzie zatem uiszczał wszystkie opłaty stałe, natomiast zostanie zwolniony z części opłat zmiennych.

Na posiedzeniu Komisji przyjęto również, że rozliczeniu podlega jedynie energia wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni poprzedzających dzień dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie energii elektrycznej przez prosumenta

Projekt zmienia również brzmienie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o o.z.e. Zgodnie z nową regulacją prosument będzie pozbawiony możliwości sprzedaży nadwyżki energii wyprodukowanej w swojej mikroinstalacji. Zamiast sprzedaży nadwyżki, prosument będzie korzystać z systemu rozliczenia opartego na mechanizmie bilansowania energii.

Warto wskazać, że zgodnie z projektem nadwyżka energii, która ewentualnie powstanie po dokonaniu rozliczenia energii, pozostaje do dyspozycji sprzedawcy. Oznacza to, że prosument wytwarzający energię ponad swoje potrzeby nie uzyska zapłaty za nadwyżkę energii.

Nowelizacja odgrywa istotną dla wytwórców energii w mikroinstalacjach OZE. Zmienia system wsparcia, który został przyjęty w ramach tzw. „poprawki prosumenckiej”, pozbawiając prosumentów możliwości sprzedaży nadwyżki wytworzonej energii. Zgodnie z projektem, energia ma być przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb małych wytwórców. Z systemu rozliczania energii nie skorzystają również przedsiębiorcy, którym pozostanie jedynie opcja sprzedaży nadprodukowanej energii po cenach hurtowych.

 

Tekst autorstwa Mileny Kazanowskiej-Kędzierskiej
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
bezpieczeństwo energetyczne (10)OZE ustawa (10)ustawa OZE (9)inwestycje (8)energetyka odnawialna (8)ustawa o oze (8)Elektrownie Wiatrowe (8)energia odnawialna (7)gospodarka (7)farmy wiatrowe (7)URE (6)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)artykuły prasowe (5)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)ekologia (4)paliwa (4)obrót energią elektryczną (3)obowiązek koncesyjny (3)Komunikaty Prezesa URE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)refakturowanie (3)OEE (3)DEE (3)energia elektryczna (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3) (3)ceny energii (2)gaz (2)Towarowa Giełda Energii (2)konsument (2)paliwa ciekłe (2) renewable energy (2)obowiązek OZE (2)tarcza antykryzysowa (2)kopalnie (2)nowelizacja OZE (2)COVID19 (2)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)prawo europejskie (2)rynek paliw (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)rynek energii (1)podmiot przywożący (1)REMIT (1)Artykuł 45a (1)koncesje (1)CPPA (1)wind energy (1)hydrogen (1) (1)CJEU (1)RES Act (1)RES auction (1)wodór (1)ciepłownictwo (1)gaz łupkowy (1)gaz ziemny (1)shale gas (1)UOKiK (1)gazownictwo (1)decyzja URE (1)PGNiG (1)usługi doradcze (1)usługi eksperckie (1)ubezpieczenie (1)węgiel koksowy (1)akredytacja (1)prawo zamówień publicznych (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)przywóz paliw ciekłych (1)ciepło (1)derogacja ciepłownicza (1)elektrociepłownie (1)sieci ciepłownicze (1)białe certyfikaty (1)specustawa (1)ustawa wiatrowa (1)prawo budowlane (1)prosumenci (1)odbiorca końcowy (1)mikroinstalacja (1)system rozliczania energii (1)dopuszczalny pobór energii (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję