2016-08-08
O nowych zasadach realizacji obowiązku OZE w roku 2016 oraz 2017

Konieczność ograniczenia istotnego wzrostu kosztów systemu wsparcia OZE, a w konsekwencji znacznej podwyżki cen energii dla odbiorców końcowych spowodowała, że Ministerstwo Energii zaproponowało projekt Rozporządzenia z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE. Zasadniczym celem projektu jest zmiana wysokości udziału OZE w 2017 roku z 20 proc. na 16 proc.  

Realizacja obowiązku OZE w 2016 oraz 2017 roku

W dniu 4 sierpnia 2016 roku Ministerstwo Energii zaproponowało projekt Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE (dalej „projekt Rozporządzenia”). Zasadniczym celem projektu jest zmiana wysokości udziału OZE w 2017 roku z 20 proc. na 16 proc. Jest to uzasadnione koniecznością ograniczenia istotnego wzrostu kosztów systemu wsparcia OZE, a w konsekwencji znacznej podwyżki cen energii dla odbiorców końcowych.

Nowelizacja ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 roku (dalej „nowelizacja o OZE”) wprowadziła zmiany związane z realizacją zielonego obowiązku OZE, polegającego na uzyskiwaniu i przedstawianiu do umarzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, alternatywnie uiszczaniu opłaty zastępczej.

W nowelizacji o OZE przyjęto, że ogólny udział OZE od 2017 roku ma wynosić 20 proc., tj. 19,35 proc. udziału z OZE innych niż biogaz rolniczy lub uiszczonej opłaty zastępczej oraz 0,65 proc. udziału z biogazu rolniczego lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczonej opłaty zastępczej.

Realizacja obowiązku w 2016 roku

W kontekście powyższego na szczególną uwagę zasługują przepisy regulujące realizację obowiązku za rok 2016 oraz 2017. Należy wskazać, że w 2016 roku wielkość udziału za pierwsze półrocze wynosi 15 proc. i obliczana jest na starych zasadach. Wykonanie obowiązku za pierwsze półrocze 2016 roku możliwe jest w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Nowe zasady dotyczą wykonania obowiązku za drugie półrocze 2016 roku. W tym miejscu należy wskazać, że ogólny udział również wynosi 15 proc., w tym udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej; z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 lub innych niż biogaz rolniczy OZE, lub uiszczonej opłaty zastępczej wynosi 14,35 proc.; natomiast z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lub uiszczonej opłaty zastępczej wynosi 0,65 proc. Wykonanie obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego względnie uiszczenia opłaty zastępczej za drugie półrocze 2016 roku możliwe jest również w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Realizacja obowiązku w 2017 roku

Mimo że nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła 20 proc. udział OZE w 2017 roku, projekt Rozporządzenia wprowadza zmianę minimalnego udziału na 16 proc.

Oznacza to, że udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej; z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 lub innych niż biogaz rolniczy OZE lub uiszczonej opłaty zastępczej został ukształtowany na poziomie 15,50 proc. (obniżenie z poziomu 19,35 proc.), natomiast z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lub uiszczonej opłaty zastępczej na poziomie 0,50 proc. (obniżenie z poziomu 0,65 proc.).

Wykonanie obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, względnie uiszczenia opłaty zastępczej za 2017 rok możliwe jest w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 60 ustawy o OZE Minister właściwy do spraw energii może, w drodze rozporządzenia, zmienić wielkość udziału na kolejne lata kalendarzowe, biorąc pod uwagę rodzaj podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej w mikroinstalacjach i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia wynika, że obniżenie wielkości przedmiotowego udziału łącznie do poziomu 16 proc. wynika po pierwsze z konieczności zabezpieczenia interesów odbiorców końcowych przed gwałtownym wzrostem cen energii wynikającej ze wsparcia dla OZE, po drugie jest konsekwencją przesunięcia terminu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE z 1 stycznia na 1 lipca br. Na uwagę zasługuje jednak okoliczność, że zmniejszenie ww. udziału może negatywnie oddziaływać na podmioty wytwarzające energię elektryczną z OZE, gdyż zahamuje to potencjalny wzrost wartości praw majątkowych wynikających z tzw. zielonych certyfikatów.

Zgodnie z planem Rozporządzenie powinno wejść w życie 30 listopada 2016 roku. 

Tekst autorstwa Mileny Kazanowskiej-Kędzierskiej


Komentarze
Bieluner: Bardzo czytelny artykuł, zrozumiały nawet dla laika w temacie. Ciekaw jestem jakie w praktyce zmiany nastąpią wraz z tymi postanowieniami. Cóż wkrótce się przekonamy
2016-11-09
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję